POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MIKROFONIKA.NETPOLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MIKROFONIKA.NET

OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA: 01.01.2019 r.


Przywiązujemy bardzo dużą wagę do prywatności klientów korzystających z naszych usług, jak i naszych współpracowników.

Zobowiązujemy się do wykorzystywania zbieranych danych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., a także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, RODO), zwane dalej RODO. Dlatego też wszelkie informacje o tym, w jaki sposób mogą być wykorzystywane powierzone nam przez Ciebie dane, znajdziesz poniżej, w możliwie prostej formie.

Zbieramy i przechowujemy przekazane dane tylko dla celów funkcjonowania serwisu www.mikrofonika.net i są to:


 • Dane niezbędne do rejestracji: email, hasło, nazwa, adres i NIP firmy lub PESEL, wykorzystywane w celu założenia konta na stronie www.mikrofonika.net oraz informowania użytkownika o zdarzeniach dotyczących przebiegu realizacji zleceń oraz ewentualnych awariach, zmianach w funkcjonowaniu konta, zmianach w regulaminie, ofercie, oczekujących wiadomościach itp.

 • Dane udostępnione przez użytkownika w celu prawidłowego funkcjonowania konta. Wśród nich znajdować się mogą: imiona i nazwiska osób reprezentujących użytkownika, dodatkowe dane kontaktowe oraz adresowe. Podmiot będący użytkownikiem serwisu ponosi odpowiedzialność za publikację treści naruszających prawo, w szczególności prawo dotyczące udostępniania danych osobowych swoich reprezentantów.

 • Dane udostępnione przez użytkownika w celu realizacji zlecenia. W szczególności pliki tekstowe, multimedialne, zawierające opis lub będące przedmiotem zlecenia, ale również informacje dodatkowe w postaci plików, załączników oraz uwag dotyczących sposobu jego realizacji, parametrów eksploatacji itp. Podmiot będący użytkownikiem serwisu ponosi odpowiedzialność za przesłane materiały naruszające prawo, w szczególności prawo autorskie, majątkowe, osobiste itp.

 • Dane udostępnione przez użytkowników poprzez panel klienta w celu jego personalizacji i usprawnienia działania, takie jak: oceny wykonanych zleceń, listy ulubionych i unikanych wykonawców.

 • Dane zbierane z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f – co stanowi uzasadniony interes administratora.

 • Dane zbierane automatycznie przez systemy informatyczne dla celów statystycznych tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Mogą być użyte przez administratora do analizy ruchu na stronie www serwisu, jego personalizacji i poprawy funkcjonowania.

 • Dane zbierane przez tzw. ciasteczka ("cookies") w celu personalizacji wyświetlanych treści. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym odwiedzającego serwis. Możesz w każdym czasie dokonać zmian ustawień cookies w swojej przeglądarce internetowej.

 • Dane niezbędne do sfinalizowania transakcji finansowych w serwisie, takie jak ustalona wartość realizacji zamówień, sposób ich rozliczenia, metoda płatności, numer konta, adres. Gromadzone są w celu realizacji zamówień, a w szczególności przyjęcia lub wysłania płatności, przeprowadzenia procedur reklamacyjnych oraz dostarczenia dokumentów i przedmiotu transakcji.

 • Dane przesłane w korespondencji na nasze adresy elektroniczne i fizyczne, niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania.

Wszystkie dane przekazane przez użytkowników serwisu chronione są przez odpowiednie systemy zabezpieczeń i traktowane jako poufne.

Dane przechowywane są przez administratora serwisu przez okres świadczenia usług, w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub podjęcia innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,

 • w przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Dane nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. Nie przekazujemy danych do Państw Trzecich. Dane zebrane przez administratora serwisu mogą zostać udostępnione innym firmom i osobom wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dotyczą w celu:

 • wykonania zamówionej przez użytkownika usługi, firmom i osobom współpracującym z serwisem, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, pod rygorem zachowania poufności.

 • wykonania zamówionej przez użytkownika usługi, firmie hostingowej, która zarządza serwerem gromadzącym dane, oraz umożliwia ciągły dostęp do serwisu przez sieć internet, na podstawie umowy powierzenia danych.

 • wykonania obowiązków księgowych i podatkowych ciążących na administratorze serwisu, przez biuro rachunkowe, firmę księgową, na podstawie umowy powierzenia danych.

 • wykonania usługi transportowej, dostarczenia faktury, przedmiotu zamówienia.

 • dokonania płatności za pośrednictwem serwisów www.payu.pl, www.paypal.com firmie obsługującej serwis pośredniczący.

 • ochrony praw, w szczególności autorskich i majątkowych serwisu, w tym m. in. w celu podjęcia działań skutkujących niedopuszczeniem do emisji nagrań wykonanych na zlecenie użytkownika, lecz naruszających prawo lub regulamin serwisu. W szczególności nagrań, które nie zostały w całości opłacone, których pole, zakres lub czas eksploatacji są niezgodne z deklaracją złożoną przez użytkownika podczas składania zamówienia w serwisie.

 • windykacji ewentualnych należności użytkownika, których termin wymagalności został przekroczony.

Wszelkie gromadzone informacje mogą zostać ujawnione na żądanie instytucji do tego uprawnionych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W przypadku łamania prawa oraz naruszenia regulaminu serwisu, administrator przekaże dane stosownym instytucjom.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do powierzonych danych, w tym uzyskania kopii danych,

 • prawo żądania sprostowania danych,

 • prawo do usunięcia danych

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu

Informujemy, że w celu wyegzekwowania swojego prawa wystarczy wiadomość e-mail przesłana na adres poczta@mikrofonika.net lub pocztą tradycyjną na adres administratora serwisu. Prośba o usuniecie konta w serwisie jest jednoznaczna z zakazem publikacji oraz używania wszelkich zebranych danych osobowych.

Serwis zastrzega sobie prawo do przechowywania niepublikowanych materiałów archiwalnych oraz tych, które gromadzone są na potrzeby statystyczne serwisu.

O zmianach w tym dziale użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie na wybrany adres e-mail.

Dane właściciela serwisu, dane administratora danych:


             Mikrofonika

Zegrze Pomorskie 17

76-024 Świeszyno

NIP: PL499-023-41-17

REGON: 331251616


www.mikrofonika.pl